Szolgáltatások»Munkaerő megtartás» Vezetői kompetencia vizsgálat/360 fokos értékelés

A vezetői kompetencia-vizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy rendelkeznek-e a vállalat/szervezet közép- és alsószintű vezetői a munkakörük eredményes betöltéséhez szükséges szakmai és vezetői készségekkel és képességekkel.

 

Diagnózisa a következőkre terjed ki:

  • a vezetői képességek, kompetenciák illeszkedése a betöltött vagy betöltendő pozíció funkcionális és hierarchikus követelményrendszeréhez
  • a vizsgált vezető(ke)t közvetlenül körülvevő szervezeti környezet formális és informális viszonyai; a meghatározó értékek és normák (érdek, hatalom, befolyás, presztízs)
  • a munkavégzés és a vezetőtársakkal, illetve beosztottakkal való együttműködés szempontjából lényeges személyiségjegyek
  • a gyakorolt vezetői stílusok jellemzői és hatékonysága

 

Az eredmények, megállapítások hasznosítása:

  • munkakör-tervezés
  • vezetői teljesítmény-értékelés
  • vezetői életpálya-tervezés
  • a vezetők és beosztottaik közötti együttműködés hatékonyságának növelése
  • célzott közép- és felsővezetői tréningek, továbbképzések előkészítése, lebonyolítása
  • a nem eredményes vezetői stílusok kiszűrése és módosítása, ezen keresztül a szervezeti értékrend formálása

 

Copyright © 2009. ProManagement Kft. Minden jog fenntartva.
H-1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C. ép. 408. Tel./Fax:(36-1) 311- 9951, 787-5744, e-mail: info@promanagement.hu