Szolgáltatások»Tréningek» Képzési folyamat, módszertan


  1. Állapotfelmérés

  2. Cél- és feladat meghatározása

  3. Optimális módszerek kialakítása

  4. Projekt (program) lebonyolítás
  5. Értékelés, utánkövetés

 

Módszertan:

  • Gyakorlatorientált programok

Képzéseink ismeretbővítő és hangsúlyozottan készségfejlesztési célúak. Fontosnak tartjuk a saját személyes élményeket.

A tréningek egyes elemeit az adott célcsoport sajátosságaiból kiindulva a helyzetgyakorlatok, szituációs játékok és feladatmegoldások tapasztalataiból - a csoport közös munkájára építve - vezetjük le.

Interaktív módszerekkel növeljük a csoport aktivitását és megkönnyítjük a résztvevők számára az újfajta szempontok, eltérő megközelítések és módszerek elfogadását, az új technikák gyakorlati kipróbálását.

 

  • Utánkövetés (Follow up)

A program lebonyolítása során külön figyelmet fordítunk az együtt tanulásra, a problémahelyzetek tréneri segítséggel való megoldására.

A trénerek az utánkövető szakaszban a célcsoport tagjaival aktívan részt vesznek a napi munkában, melynek során visszacsatolással segítik a munkatársakat.

 

Copyright © 2009. ProManagement Kft. Minden jog fenntartva.
H-1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C. ép. 408. Tel./Fax:(36-1) 311- 9951, 787-5744, e-mail: info@promanagement.hu